Výstavy 2014-2020

Výstava 22. a 23.2.2020

33 vystavovatelů vystavilo: 102 ks králíků - 23 plemen, 42 ks holubů - 8 plemen, 58 ks drůbeže - 17 plemen. 

Výstava jaro 2020

Výstava 12. a 13.10.2019

10.soutěžní výstava mladých chovatelů nám zajistila 46 vystavovatelů,  

166 ks králíků - 24 plemen, 57 ks holubů - 13 plemen, 74 ks drůbeže - 23 plemen, 6 voliér exotického ptactva. 

Výstava podzim 2019 - foto z výstavy tady.

Výstava 23. a 24.2.2019

fotografie: Výstava jaro 2019

Výstava 13. a 14.10.2018

107 ks králíků - 24 plemen, 92 ks holubů - 20 plemen, 80 ks drůbeže - 23 plemen, 13 voliér exotického ptactva. 

foto z výstavy zde: Výstava podzim 2018

Výstava 24. a 25.2.2018

202 ks králíků - 38 plemen, 20 ks drůbeže - 7 plemen, 72 ks holubů - 19 plemen

foto:   Výstava jaro 2018

Výstava 14. a 15.10.2017

Tradiční výstava spojená s výstavou exotického ptactva, prodejem chovatelských potřeb, kuřic, výkupu králičích kožek, prodejem koření a prezentací spolku Krásná Světlá. 

Na výstavě bylo 172 ks králíků - 29 plemen, 52 ks holubů - 8 plemen, 122 ks drůbeže - 29 plemen

Výstava 25. a 26.2.2017

Z důvodu ptačí chřipky se musela výstava obejít bez drůbeže a holubů. Vystaveno bylo 179 ks králíků - 32 plemen, 4 ks morčat a 2 ks ovcí. 

Výstava 27. a 28.2.2016

Vystaveno bylo 181 ks králíků - 28 plemen, 54 ks holubů - 15 plemen, 30 ks drůbeže - 8 plemen

Okresní výstava 10. a 11.10.2015

Výstava 28.2. a 1.3.2015

Tradiční jarní chovatelská výstava se v letošním roce 2015 uskutečnila ve dnech 28. února a 1. března. Zúčastnilo se jí 39 dospělých a 6 mladých chovatelů z celé oblasti. Ve výstavišti bylo umístěno celkem 210 králíků, 65 holubů a 30 ks drůbeže. Jako každoročně byla tato výstava možností pro řadu občanů z blízkého i vzdálenějšího okolí nakoupit chovná zvířata a tento záměr beze zbytku splnila.

Posouzení králíků provedl Jiří Andrš a Pavel Řídký a rozhodli o udělení čestných cen.

V kategorii čtyřčlenných kolekcí udělili čestnou cenu Jiřímu Tucauerovi a Jiřímu Drábkovi za plemeno Vídeňský modrý, Jaroslavu Huškovi za plemeno Kalifornský černý, Milanu Doleželovi za kolekci Stříbřitý divoce zbarvený, Vratislavu Ošťádalovi za plemeno Kastorex a Janu Plašilovi za plemeno Český černopesíkatý. Za jednotlivá zvířata dostali čestnou cenu Jiří Tucauer za samce Vídeňský modrý a Vídeňský modrošedý, Hofman Karel za Českého albína.

Holuby posuzoval Josef Brandejs a drůbež Miloslav Jarkovský s manželkou. Všichni posuzovatelé se svého úkolu zhostili velmi dobře, přispěla k tomu i děvčata z místní základní školy a patří jim za to všem poděkování.

Výstavu navštívilo 375 dospělých návštěvníků a přibližně sto dětí ze školy, které se přišly podívat na posuzování. Ke spokojenosti návštěvníků přispělo i výborné občerstvení a možnost nakoupit chovatelské potřeby a kuřice.

Úspěšná jarní výstava byla zároveň i pozvánkou na podzimní výstavu, která se uskuteční 10.-11. října 2015 jako okresní soutěžní výstava a zároveň 6. výstava mladých chovatelů.

Výstava 11. a 12. 10. 2014

Celkem bylo vystaveno 259 králíků – 34 plemen, 80 holubů – 16 plemen, 77 drůbeže – 24 plemen

Vystavovalo 14 mladých a 39 dospělých vystavovatelů.

Zpestřením výstavy byla expozice okrasného ptactva a nutrií, vystavenými zvířaty se po několika letech podařilo naplnit celé výstaviště. Před výstavištěm probíhala celou sobotu ukázka Králičího hopu nadšených chovatelů z Broumova. V přilehlé klubovně shlédli návštěvníci včelařskou expozici místní ZO ČSV. Na volném prostranství probíhal prodej chovatelských potřeb, kuřic a pěstitelských produktů a potřeb a výkup kožek.

Celkem navštívilo výstavu 309 platících návštěvníků a řada dětí. Na výstavě se zúčastnily také děti z místního chovatelského kroužku, které se v pátek podílely na krmení vystavených zvířat.

Návštěvníci ocenili obnovený výstavní soubor, na kterém odpracovali členové organizace za uplynulé dva roky přes 700 hodin. K tomu poskytlo významnou finanční pomoc město Česká Skalice a Královéhradecký kraj. Líbily se také barevné plakáty a tištěný katalog s bodovým hodnocením a barevnou obálkou. Pochvala návštěvníků patřila také občerstvení, které rozšířilo svoji nabídku o králičí speciality a točené pivo.

Úroveň vystavených zvířat hodnotili posuzovatelé, kteří udělili celkem 12 pohárů a diplomů mladým chovatelům a 25 čestných cen dospělým chovatelům.

Výstava byla úspěšná díky celému kolektivu pořadatelů, kterým za to patří velké poděkování.                    

foto z výstavy zde:   Výstava 2014


Výstava 22. a 23.února 2014

Vystaveno bylo 156 ks králíků - 35 plemen, 56 ks holubů – 13 plemen, 58 ks drůbeže – 17 plemen.

Vzhledem k pěknému počasí přišlo na tradiční jarní výstavu velké množství návštěvníků. Mnozí z nich hlavně za nákupem chovných zvířat.

Bylo zde možné si zakoupit různé chovatelské potřeby, mladé slepice před snáškou, nebo prodat králičí kožky.

Kvalitní vystavená zvířata získala hodnotné čestné ceny. Na králíky jich posuzovatelé přidělili 7, na holuby a na drůbež po 5. Králíky posoudili Miroslav Pavelka, Ing. Pavel řídký a Zdeněk Kalous, holuby František Hanzl a drůbež Miloslav Jarkovský.

Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu výstavy podíleli.