Kroužek mladý chovatel

Dne 21. května 2014 byl při naši ZO založen kroužek mladých chovatelů.

Pro zpestření činnosti kroužku pořádáme návštěvy zkušených chovatelů. Navštívili jsme chovatele králíků, př. Miloše Valcla ze Zákraví a chovatele exotického ptactva př. Petra Brokutu ze Říkova.  S dětmi navštěvujeme výstavy a zapojujeme je do odborné práce při pořádání výstav - zapisování u posuzování zvířat, dále při krmení zvířat a čištění klecí.