O našem spolku

V tomto roce má naše ZO 17 dospělých členů a 4 mladé chovatele. Naši členové chovají králíky, holuby, drůbež vodní a  hrabavou, exotické ptactvo, psy, kočky, morčata, kozy, ovce a akvarijní rybky. Věnují se chovu čistokrevných zvířat, jejich šlechtění, prodeji ale i zásobování vlastní kuchyně. Obesílají výstavy místního, okresního a celostátního charakteru. Někteří jsou mimo členství v ZO členy speciálních chovatelských klubů. 

Každou první neděli v měsíci v 9 hodin se scházíme ve spolkové místnosti na členských schůzích. Řešíme zde přípravu výstav, hospodářské i provozní otázky a odbornou chovatelskou problematiku. Předáváme si zkušenosti za účasti odborníků, které na naše sezení zveme. Každoročně pořádáme 2 výstavy spojené s faunatrhem. 

Přijímáme nové členy.                           Přihláška zde: 

Z historie


Naše organizace byla založena nadšenými chovateli 6. dubna 1941 jako Spolek chovatelů drobného zvířectva. Scházeli se v restauraci U Konvalinků a svoji odbornou činnost prováděli na tzv. Živnostenské zahradě, kde také pořádali úspěšné výstavy drobných zvířat. Tu první již v srpnu 1941 v roce založení spolku. Během prvních tří let trvání měl již spolek 227 členů ze širokého okolí České Skalice. Je pro nás zavazující pokračovat v nastoupené cestě a v odkazu na naše předchůdce nadále šlechtit čistokrevná plemena králíků, holubů, drůbeže a ostatní drobná zvířata.

Českoskaličtí chovatelé vyvíjejí svoji činnost v chovatelské základně v Jiráskově ulici čp.882 v České Skalici, kterou si svépomocně zbudovali v letech 1985- 86 na místě staré drůbežárny.

70 let od založení spolku chovatelů v České Skalici 1941 - 2011  

Vážení přátelé, naši milí hosté

v úvodu mé vzpomínkové zprávy o činnosti naší organizace týkající se 70. výročí jejího založení, Vás chci požádat o shovívavost a toleranci k některým bodům, týkajících se konkrétních údajů, osob a čísel. Možná se Vám budou některé pasáže zdát rozvláčné a moc detailní, ale bylo by škoda některé drobnosti vynechat. Pracuji pouze s daty a čísly, které jsem zjistil a budu rád, když případně i od Vás si některé údaje doplním.           

Chcete nás kontaktovat?