zocsh-ceskaskalice-logo

Únorová chovatelská výstava 2020

23. 01. 2020

 

Český svaz chovatelů ZO z.s. Česká Skalice si Vás dovoluje pozvat k účasti

 na tradiční jarní výstavě králíků, holubů a drůbeže  

 ve dnech 22. a 23. února 2020

 ve výstavní hale v České Skalici – Jiráskova ulice č. 882

 

Výstavní kategorie: Králíci  K 3, K 4, 2+2, J -   Holubi V 4 /max 6ks/, J -  Drůbež 1+1, 1+2, J

Výstavní podmínky :

- výstavy se  mohou zúčastnit všichni vystavovatelé

- přihlášky posílejte do 15. února 2020  na adresu: Zuzana Mervartová, 549 48 Studnice 26

- telefon: +420 606 068 906, nebo email: zmakalousova@email.cz

- v přihlášce mladých chovatelů uveďte potvrzení o členství v ZO ČSCH a rok narození

- při příjmu zvířat zaplatí vystavovatel 70,- Kč /vstupenka a katalog/ , MCH zdarma

- zvířata musejí být předána ve čtvrtek 20. února 2020 od 15:30 do 19 hodin

- králíci musí být zváženi a nově i drůbež a uvedeno číslo kroužku – podmínka !!

- u prodejných zvířat uveďte pevnou cenu, pořadatel si připočítává 10 % k ceně zvířete

- rodokmen předejte nejpozději při příjmu zvířat

- pořádající organizace ručí za úhyn nebo ztrátu zvířete maximálně do 300,- Kč

- hodnocení zvířat bude bez přítomnosti veřejnosti v pátek 21. února 2020 od 8 hodin

- prodejná zvířata budou kupujícím vydána ihned po zaplacení kupní ceny

- předání ocenění bude provedeno v neděli 23. února 2020 v 11 hodin při ukončení výstavy

- peníze za prodaná zvířata a rodokmeny budou vydávány v neděli do 12:30 hodin

- pořadatel si vyhrazuje právo změny v zájmy zdárného průběhu výstavy

- budeme rádi, když přihlášku poskytnete i dalším chovatelům

 

Veterinární podmínky:

- výstavu obesílejte jen zdravými, tetovanými a kroužkovanými zvířaty

- vystavovatelé odpovídají za zdravotní stav zvířat. Dle veterinárního zákona § 4, odst.1, písmeno C

je chovatel povinen bránit vzniku a šíření nákaz a onemocnění zvířat

- pozor i rýma je nebezpečná nemoc !!!

- veterinární dozor zajišťuje veterinární lékař!

- burza zvířat je možná pouze mimo výstavní areál

 

 

                                    Na shledanou s Vámi se těší přátelé z České Skalice

Ke stažení

Přihláška na výstavu Únor 2020

Výstavní podmínky Únor 2020