zocsh-ceskaskalice-logo

Práce s mládeží

Nový kroužek mladých chovatelů

Informace novém kroužku a aktuální fotografie naleznete zde.

Práci s mládeží věnujeme patřičnou pozornost. Pořádáme pro žáky ZŠ v České Skalici, Velké Jesenici a Studnici chovatelské besedy, po kterých žáci soutěží ve znalostech a nejlepší z nich odměníme. S dětmi navštěvujeme výstavy i jednotlivé chovatele a zapojujeme je do odborné práce při pořádání výstav, hlavně při zapisování u posuzování zvířat, dále při krmení zvířat a čištění klecí.

A takto pracujeme s mládeží...