zocsh-ceskaskalice-logo

Únorová chovatelská výstava 2017

25. 02. 2017

Český svaz chovatelů ZO Česká Skalice si Vás dovoluje pozvat k účasti

na chovatelské výstavě ve dnech 25. a 26. února 2017

ve výstavní hale v České Skalici – Jiráskova ulice č. 882

 

Výstavní kategorie: Králíci 

Výstavní podmínky:

-výstavy se zúčastní členové ČSCH, zvlášť budou hodnocena zvířata mladých chovatelů

-přihlášky posílejte do 16.2.2017  na adresu: Miloš Valcl, Zákraví 06, 51801 Dobruška,

-telefon: 775085020, nebo email: m.valcl@seznam.cz

-v přihlášce mladých chovatelů uveďte potvrzení o členství v ZO ČSCH a rok narození

-při příjmu zvířat zaplatí vystavovatel 80,- Kč /vstupenka a katalog/ 

-králíci musejí být předány ve čtvrtek 6. října od 15,30 do 19 hodin

-králíci nemusí být zváženi

 u prodejných zvířat uveďte pevnou cenu, pořadatel si připočítává 10 % k ceně zvířete

-rodokmen předejte nejpozději při příjmu zvířat

-pořádající organizace ručí za úhyn nebo ztrátu zvířete maximálně do 300,- Kč

-hodnocení zvířat bude proběhne v pátek 24.2. od 8 hodin

-prodejná zvířata mohou být kupujícím vydána ihned po zaplacení kupní ceny

-předání ocenění bude provedeno v neděli 26. 2. 2017 v 11 hodin při ukončení výstavy

-peníze za prodaná zvířata a rodokmeny budou vydávány v neděli do 12,30 hodin

-pořadatel si vyhrazuje právo změny v zájmy zdárného průběhu výstavy

Pozornost pořadatelů:

-mladí chovatelé mají vstupné a katalog zdarma

Veterinární podmínky:

-výstavu obesílejte jen zdravými, tetovanými zvířaty

-vystavovatelé odpovídají za zdravotní stav zvířat. Dle veterinárního zákona § 4, odst.1, písmeno C

je chovatel povinen bránit vzniku a šíření nákaz a onemocnění zvířat

-pozor i rýma je nebezpečná nemoc !!!

-veterinární dozor je zajišťuje veterinární lékař!

-burza zvířat je možná pouze mimo výstavní areál

 

                                    Na shledanou s Vámi se těší přátelé z České Skalice