zocsh-ceskaskalice-logo

Tradiční podzimní chovatelská výstava 2022 a FAUNATRH drobných zvířat

20. 09. 2022

Český svaz chovatelů ZO z.s. Česká Skalice

si Vás dovoluje pozvat k účasti a návštěvě výstavy králíků, holubů, drůbeže a exotů

spojenou s Faunatrhem drobných zvířat

ve dnech 8. a 9. října 2022

 ve výstavní hale v České Skalici – Jiráskova ulice č. 882

 

Výstavní kategorie: Králíci  K 3, K 4, 2+2, J -   Holubi V 4 /max 6ks/ -  Drůbež 1+1, 1+2, J

Výstavní podmínky :

- výstavy i faunatrhu se  mohou zúčastnit všichni vystavovatelé

- přihlášky na výstavu posílejte do 29. 9. 2022  na adresu: Lenka Černá, Jiráskova 403, 552 03  Česká Skalice

- telefon: +420777225367, nebo email: drahovzalova.lenka@post.cz

- při příjmu zvířat na výstavu zaplatí vystavovatel 70,- Kč /vstupenka a katalog/

- příjem přihlášených zvířat ve čtvrtek 6. 10. 2022 od 16 do 18 hodin

- králíci i drůbež musí být zváženi (u drůbeže číslo kroužku – podmínka !!)

- u prodejných zvířat uveďte pevnou cenu, pořadatel si připočítává 10 % k ceně zvířete

- rodokmen prodejných zvířat předejte nejpozději při příjmu zvířat

- pořádající organizace ručí za ztrátu zvířete maximálně do výše 300,- Kč/kus

- hodnocení zvířat bude bez přítomnosti veřejnosti ve čtvrtek 6. 10. 2022

- prodejná zvířata budou kupujícím vydána ihned po zaplacení kupní ceny

- předání ocenění bude provedeno v neděli 9. 10. 2022 v 11 hodin po skončení výstavy

- peníze za prodaná zvířata a rodokmeny budou vydávány v neděli 9. 10. 2022 do 12:30 hodin

- pořadatel si vyhrazuje právo změny v zájmy zdárného průběhu výstavy

- budeme rádi, když přihlášku poskytnete i dalším chovatelům

 

Veterinární podmínky:

- výstavu obesílejte jen zdravými, tetovanými a kroužkovanými zvířaty

- vystavovatelé odpovídají za zdravotní stav zvířat dle veterinárního zákona § 4, odst.1, písmeno C

- pozor i rýma je nebezpečná nemoc !!!

- králíci musí být očkovaní proti moru a mixomatóze

- drůbež: musí být doprovázena zdravotním potvrzením od soukromého vet. lékaře, hrabavá drůbež starší 18 týdnů musí mít vystaveno soukromým vet. lékařem zdravotní potvrzení, že hrabavá drůbež byla v posledních 3 dnech před přemístěním na svod klinicky vyšetřena a nejeví příznaky onemocnění. V období 6 měsíců před konáním svodu byla vakcinována proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny.V potvrzení musí být uvedeno datum poslední vakcinace, název vakcíny, číslo šarže.

- veterinární dozor zajišťuje veterinární lékař!

- Faunatrh bude probíhat mimo výstavní areál

- podáním přihlášky souhlasím, aby mé výše uvedené osobní údaje byly zveřejněny ve výstavním katalogu v souladu s veterinárním zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením EU 2016/679

 

 

                                    Na setkání s Vámi se těší přátelé z České Skalice

 

Ke stažení

Přihláška na výstavu 2022