zocsh-ceskaskalice-logo

Z historie ZO

70 let od založení spolku chovatelů v České Skalici – 1941 – 2011

Vážení přátelé, naši milí hosté,

v úvodu mé vzpomínkové zprávy o činnosti naší organizace týkající se 70. výročí jejího založení, Vás chci požádat o shovívavost a toleranci k některým bodům, týkajících se konkrétních údajů, osob a čísel. Možná se Vám budou některé pasáže zdát rozvláčné a moc detailní, ale bylo by škoda některé drobnosti vynechat. Pracuji pouze s daty a čísly, které jsem zjistil a budu rád, když případně i od Vás si některé údaje doplním.

Dnes už se asi nedozvíme, jaké bylo počasí, ale víme, že to byla neděle 6. dubna 1941, kdy se sešlo několik nadšenců – chovatelů drobných zvířat aby na své ustavující schůzi založili „Spolek chovatelů v České Skalici“. Oficielní zápis o založení je dle archivu v Náchodě 10 .březen 1941. Byl třetí rok druhé světové války a těžce zkoušený český národ cítil potřebu se sdružovat v různé zájmové spolky a organizace.

Kompletní výroční zprávu nalezenete v souboru níže:

70 let od založení spolku chovatelů v České Skalici

Z historie ZO

Naše organizace byla založena nadšenými chovateli 6. dubna 1941 jako Spolek chovatelù drobného zvířectva. Scházeli se v restauraci U Konvalinků a svoji odbornou činnost prováděli na tzv. Živnostenské zahradě, kde také pořádali úspěšné výstavy drobných zvířat. Tu první již v srpnu 1941 v roce založení spolku. Během prvních tří let trvání měl již spolek 227 členů ze širokého okolí České Skalice. Je pro nás zavazující pokračovat v nastoupené cestě a v odkazu na naše předchùdce nadále šlechtit čistokrevná plemena králíkù, holubů, drůbeže a ostatní drobná zvířata.