zocsh-ceskaskalice-logo

Místo působení

Českoskaličtí chovatelé vyvíjejí svoji činnost v chovatelské základně v Jiráskově ulici čp.882 v České Skalici, kterou si svépomocně zbudovali v letech 1985- 86 na místě staré drůbežárny.